Alt det med småt...

Her kan du finde oplysninger om skolens personale og vedtægter ved at klikke i menuen til venstre.

Skolen for kreativ fritid, Industrivej 13, 8800 Viborg. Tlf.: 86 62 62 31.  CVR 14 90 66 06

 

Tilmelding til kurser:  Hurtigst muligt.

Afmelding:

• Afmelding og tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før kursusstartstart mod et gebyr på 50 kr..

  Derefter er tilmeldingen bindende.

• Afmelding er gældende, når du modtager en afmeldingsmail

• Ved senere afmelding/udeblivelse fra kurset betales fuldt kursusgebyr.

  ”Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten

   (jf.  forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).”

• Uge 31 i Viborg – se specielle regler – nederst på siden!

Betaling for kurser:

• Betalingsfristen på indbetalingskort skal overholdes.

  Kontoret er åbent for kontant betaling den 25/8 2016 kl. 10-14.

  Vedr. forårssæsonen er kontoret ligeledes    åbent for kon­tant betaling den 15/12 2016kl. 10-12.

• Skal kurset betales af arbejdsgiver via EAN-fakturering, skal dette meddeles ved tilmeldingen (via mail).

• Skolen modtager ikke Dankort.

• Kvittering skal medbringes første mødegang.

• Administrationsgebyr ved for sen betaling 50 kr.

• Rykkergebyr 100 kr.             

Ferielukning:

• Skolen holder lukket i efterårsferien (uge 42) og i vinterferien (uge 7), såfremt andet ikke er oplyst.

Evt. aflysning af kurser:

• Skolen forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvor der er for få deltagere.

• Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig i god tid.

• Evt. indbetalt kursusgebyr tilbagebetales, når kontonum­mer til overførsel er oplyst til skolen.

Evt. aflysning af enkelte undervisningsdage:

• Aflysning på grund af vejret meddeles via Radio Viborg, Radio Midt Vest og på skolens telefonsvarer.

• Aflysning på grund af sygdom sker via mail, telefon eller opslag på skolen.

• Den aflyste kursusgang afvikles efterfølgende.

Materialer, forsikringer og værkstedsudgifter:

• Skolens maskiner og lokaler kan kun benyttes i undervisningstiden.

• Evt. materialeforbrug betales af deltageren.

• Du er velkommen til selv at medbringe materialer - eller ting til reparation.

• Materialesalg sker kun af instruktøren.

• Evt. personskade forvoldt under kursus betales af delta­gerens egen ulykkesforsikring.

Uge 31 i Viborg:

• Betalings- og afmeldingsfrist til ugekurserne er pga. sommerferien den 15. juli.

Skolen er røgfri.

Klagemuligheder:

• Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til foreningen på mail:  info@skolenforkreativfritid.dk . Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx . Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her  Online Dispute Resolution . Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@skolenforkreativfritid.dk .